YUMMY MENU

ĐỊA CHỈ ĐẶT HÀNG

CƠM GÀ HẢI NAM YUMMY

Địa Chỉ: 140 Nguyễn Văn Thương, P 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Hotline đặt hàng: 0855 118 138
Email: yummycomga@gmail.com
Website:yummycomga.com
Fanpage: YUMMY CƠM GÀ

MÓN NGON TRONG NGÀY

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

265.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Quay Nửa Con – Half Roast Chicken

265.000VND

49.000VND

49.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Xá Xíu – Char Xiu Rice

50.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Thịt Quay – Roast Pork Rice

50.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Thêm – Rice

6.000VND10.000VND

18.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Tàu Hủ – Tofu

18.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Thịt Quay – Roast Pork

45.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Xá Xíu – Char Xiu

45.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

55.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

60.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

60.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Yummy Combo

Mini Combo 01

69.000VND

Yummy Combo

Mini Combo 02

69.000VND

Yummy Combo

Deluxe Combo

99.000VND

 

Yummy Combo

Couple Meal

198.000VND

LIÊN HỆ:

YUMMY GALLERY