YUMMY MENU

ĐỊA CHỈ ĐẶT HÀNG

CƠM GÀ HẢI NAM YUMMY

Địa Chỉ: 184 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM
Hotline đặt hàng: 0855 118 138
Email: yummycomga@gmail.com
Website: yummycomga.com
Fanpage: YUMMY CƠM GÀ
GRAB FOOD: bit.ly/3mStbUd
NOW: bit.ly/2KDqSXS

MÓN NGON TRONG NGÀY

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

200.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Quay Nửa Con – Half Roast Chicken

200.000VND

39.000VND

39.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Xá Xíu – Char Xiu Rice

45.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Thịt Quay – Roast Pork Rice

50.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Thêm – Rice

6.000VND10.000VND

18.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Tàu Hủ – Tofu

18.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Thịt Quay – Roast Pork

45.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Xá Xíu – Char Xiu

45.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Yummy Combo

Mini Combo 01

59.000VND

MINI COMBO 1 CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 [...]

Yummy Combo

Mini Combo 02

65.000VND

MINI COMBO 2 CƠM XÁ XÍU + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM XÁ XÍU + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA

Yummy Combo

Deluxe Combo

89.000VND

 

Yummy Combo

Couple Meal

148.000VND

LIÊN HỆ:

YUMMY GALLERY