YUMMY MENU

ĐỊA CHỈ ĐẶT HÀNG

CƠM GÀ HẢI NAM YUMMY

Địa Chỉ: 140 Nguyễn Văn Thương, P 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Hotline đặt hàng: 0855 118 138
Email: yummycomga@gmail.com
Website:yummycomga.com
Fanpage: YUMMY CƠM GÀ

MÓN NGON TRONG NGÀY

-10%

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

250.000VND 225.000VND

-10%

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Quay Nửa Con – Half Roast Chicken

250.000VND 225.000VND

47.000VND

47.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Xá Xíu – Char Xiu Rice

47.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Thịt Quay – Roast Pork Rice

47.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Thêm – Rice

5.000VND

Rau & Đồ Xào | Vegetable

Cải Luộc – Vegetable in Soy Sauce

15.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Tàu Hủ – Tofu

15.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Thịt Quay – Roast Pork

20.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Xá Xíu – Char Xiu

20.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Chân Gà Hấp – Chicken Leg

10.000VND

Combo Cơm Gà Yummy 35k

Combo Cơm Gà Yummy 47k

Combo Cơm Gà Yummy 60k

Combo Cơm Gà Yummy 70k

LIÊN HỆ:

YUMMY GALLERY

YUMMY COMBO: 50K

01. CƠM GÀ QUAY + TÀU HỦ + TRỨNG
02. CƠM GÀ QUAY + RAU + TRỨNG
03. CƠM GÀ LUỘC + TÀU HỦ + TRỨNG
04. CƠM GÀ LUỘC + RAU + TRỨNG