Chả Cá Ngũ Vị – Ngoh Hiang Stick 75G/Miếng

35.000