Showing the single result

Yummy Combo

Mini Combo 01

59.000VND

MINI COMBO 1 CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 [...]