Showing the single result

Yummy Combo

Mini Combo 02

65.000VND

MINI COMBO 2 CƠM XÁ XÍU + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM XÁ XÍU + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA