Showing all 5 results

Món Thêm - Side Order

Gà quay + thịt quay + xá xíu

160.000

Món Thêm - Side Order

Thịt quay

50.000

Món Thêm - Side Order

Trứng

10.000

Món Thêm - Side Order

Vịt quay + thịt quay + xá xíu

180.000

Món Thêm - Side Order

Xá Xíu

50.000