Showing 1–12 of 17 results

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Chân Gà Hấp – Chicken Leg

10.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Lòng Gà – Inert/Organ

15.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Phở Gà – Dried Chicken Pho

45.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Phở Gà – Chicken Phở

45.000VND

-10%

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

250.000VND 225.000VND