Showing all 7 results

Món Thêm - Side Order

Gà quay + thịt quay + xá xíu

160.000

Món Thêm - Side Order

Thịt quay

50.000

Món Thêm - Side Order

Trứng

12.000

Món Thêm - Side Order

Xá Xíu

50.000

Món Thêm - Side Order

Cơm Thêm

15.000

Món Thêm - Side Order

Tàu Hủ – Tofu

20.000