Showing all 8 results

Những combo gọi món với giá thành cực kỳ hấp dẫn.

Yummy Combo

Deluxe Combo

89.000VND

 

Yummy Combo

Couple Meal

148.000VND

Yummy Combo

Family Meal

348.000VND

Yummy Combo

Buddy Meal

248.000VND

Yummy Combo

Celebration Meal

948.000VND

Yummy Combo

Mini Combo 01

59.000VND

MINI COMBO 1 CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 [...]

Yummy Combo

Mini Combo 02

65.000VND

MINI COMBO 2 CƠM XÁ XÍU + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM XÁ XÍU + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA

Yummy Combo

Party Meal

748.000VND