Showing all 8 results

Những combo gọi món với giá thành cực kỳ hấp dẫn.

Yummy Combo

Deluxe Combo

99.000VND

 

Yummy Combo

Couple Meal

198.000VND

Yummy Combo

Family Meal

448.000VND

Yummy Combo

Buddy Meal

268.000VND

Yummy Combo

Celebration Meal

1.088.000VND

Yummy Combo

Mini Combo 01

69.000VND

Yummy Combo

Mini Combo 02

69.000VND

Yummy Combo

Party Meal

868.000VND