Showing all 5 results

Những combo gọi món với giá thành cực kỳ hấp dẫn.

Yummy Meal Combo

Couple Meal

228.000

Yummy Meal Combo

Family Meal

498.000

Yummy Meal Combo

Buddy Meal

298.000

Yummy Meal Combo

Celebration Meal

1.188.000

Yummy Meal Combo

Party Meal

898.000