Showing all 5 results

Những combo gọi món với giá thành cực kỳ hấp dẫn.

Yummy Meal Combo

Couple Meal

288.000

Yummy Meal Combo

Family Meal

588.000

Yummy Meal Combo

Buddy Meal

388.000

Yummy Meal Combo

Celebration Meal

1.188.000

Yummy Meal Combo

Party Meal

888.000