Set menu combo tại Yummy

 

COMBO 01

Cơm gà quay + tàu hủ + trứng

 

COMBO 02

Cơm gà quay + cải luộc + trứng

 

COMBO 03

Cơm gà luộc + tàu hủ + trứng

 

COMBO 04

Cơm gà luộc + cải luộc + trứng