Showing 1–24 of 27 results

39.000VND

39.000VND

Yummy Combo

Deluxe Combo

89.000VND

 

Yummy Combo

Couple Meal

148.000VND

Yummy Combo

Family Meal

348.000VND

Yummy Combo

Buddy Meal

248.000VND

Yummy Combo

Celebration Meal

948.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

55.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Thêm – Rice

6.000VND10.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Thịt Quay – Roast Pork Rice

50.000VND

Thịt Quay - Xá Xíu | Roast Pork - Char Xiu

Cơm Xá Xíu – Char Xiu Rice

45.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Luộc Nửa Con – White Half Chicken

200.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Gà Quay Nửa Con – Half Roast Chicken

200.000VND

Rau & Đồ Xào | Vegetable

Giá Luộc – The Bean Sprout

15.000VND

Yummy Combo

Mini Combo 01

59.000VND

MINI COMBO 1 CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ QUAY HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM GÀ LUỘC HẢI NAM + RAU LUỘC + 1/2 [...]

Yummy Combo

Mini Combo 02

65.000VND

MINI COMBO 2 CƠM XÁ XÍU + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM XÁ XÍU + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + TÀU HỦ + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA CƠM THỊT QUAY + CẢI LUỘC + 1/2 TRỨNG + NƯỚC MÍA

Yummy Combo

Party Meal

748.000VND

18.000VND