Showing 1–12 of 27 results

Combo Cơm Gà Yummy 70k

Combo Cơm Gà Yummy 60k

Combo Cơm Gà Yummy 47k

Combo Cơm Gà Yummy 35k

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh)

50.000VND

Cơm Cánh Gà Luộc Hải Nam (2 Cánh) White Hainanese Chicken Wings (2pcs)

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Quay Hải Nam Roast Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam

59.000VND

Cơm Đùi Gà Luộc Hải Nam White Hainanese Chicken Drumstick Rice  

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Chân Gà Hấp – Chicken Leg

10.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Lòng Gà – Inert/Organ

15.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Phở Gà – Dried Chicken Pho

45.000VND

Cơm Gà Yummy | Yummy Chicken Rice

Phở Gà – Chicken Phở

45.000VND